W odróżnieniu od wielości istniejących metod leczenia kręgosłupa, które w najlepszym razie mogą wybawić człowieka od bólu w plecach i przywrócić mu możliwość pracy na jakiś czas, metoda W.W. Jewminowa pozwala na odbudowę struktury dysków międzykręgowych . Osiągnięcie takiego rezultatu oznacza, iż po leczeniu kręgosłup będzie w stanie w pełni wykonywać swoje naturalne funkcje.
Oddziaływanie leczenia można podzielić na 3 etapy:
  • odbudowujące, podczas którego stawia się za zadanie zlikwidowanie stanu zapalnego, wyzwolenie człowieka od bólu, usunięcie skurczu mięśniowego, zmiana sposobu odżywiania dysku międzykręgowego i przygotowania głębokich mięśni pleców do przekierunkowania obciążenia na dyski międzykręgowe,
  • wzmacniające wiązadła i mięśnie utrzymujące kręgosłup, aby mógł on swobodnie znosić codzienne obciążenia, pojawiające się w życiu każdego człowieka,
  • podtrzymujące, celem którego jest podtrzymanie kręgosłupa w dobrym stanie funkcjonalnym oraz spowolnienie procesów starzenia i zużycia dysków międzykręgowych przy pomocy podstawowej opieki nad kręgosłupem.
Przez takie podejście rozumie się z jednej strony potrzebę pokonania okresu zapalnego pod kontrolą specjalisty, a z drugiej strony możliwość samodzielnej opieki nad kręgosłupem w warunkach domowych lub w pracy.