Chiropraktyka jest dziedziną medycyny niekonwencjonalnej. To rodzaj terapii manualnej.


Kim jest chiropraktyk i czym się zajmuje?

Zgodnie z klasyfikacją zawodów chiropraktyk (kod 323004) udziela świadczeń prozdrowotnych w zakresie analizy, neuroaktywacji, mobilizacji, manipulacji i usprawniania aparatu ruchu oraz jego profilaktyki stosując dłonie (terapię manualną), które analizują i usprawniają biomechanikę aparatu ruchu polegającą na korygowaniu ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych przy zastosowaniu specjalistycznego oprzyrządowania oraz zdjęć rentgenowskich.

Do zadań zawodowych chiropraktyka należą:

 • nawiązywanie kontaktu z chorym w celu określenia dysfunkcji aparatu ruchu: stopnia nierównowagi w systemie kostno-stawowym (m.in. bólów kręgosłupa, głowy, barków, drętwienia rąk, skrzywienia kręgosłupa dzieci i młodzieży, skrócenia kończyn dolnych spowodowanych asymetrią miednicy, zespołów bólowych w przebiegu stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i mózgowego porażenia mięśni oraz po urazach komunikacyjnych i sportowych);
 • pozyskiwanie informacji od chorego i współpraca z lekarzami (ortopedami, neurologami oraz specjalistami fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej itp.;
 • określenie dysharmonii w biomechanice aparatu ruchu chorego;
 • przeprowadzanie testów klinicznych do badania kości, stawów i mięśni;
 • interpretacja w/w testów klinicznych;
 • analiza zdjęć rentgenowskich;
 • przygotowanie pacjenta do zabiegu na specjalnym stole manipulacyjnym;
 • ułożenie pacjenta w odpowiednich pozycjach w celu wykonania precyzyjnego o bezbolesnego pchnięcia odblokowującego zablokowany segment kręgosłupa lub stawu;
 • usprawnianie aparatu ruchu z wykorzystaniem różnych procedur chiropraktycznych: manipulacji stawów kręgosłupa, korygowaniu ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych oraz innych technik ukierunkowanych na tkanki miękkie, masaż, kinezyterapię i fizykoterapię w celu zmniejszenia ucisku na nerwy i rdzeń kręgowy;
 • prowadzenie dokumentacji zabiegów chiropraktycznych i wydawanie orzeczeń dotyczących niesprawności aparatu ruchowego;
 • przeprowadzanie konsultacji chiropraktycznych dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnych;
 • przygotowanie orzeczeń dla celów orzekania inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowe zadania zawodowe to:

 • kierowanie placówką chiropraktyczną;
 • kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne, jeśli istnieje taka potrzeba;
  udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
 • prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk chiropraktycznych oraz publikowanie ich wyników.

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności

chiropraktyk Oleksandr Gorbatiuk