Rok 2017

W dniu 06.09.2017 roku ukazała się drukiem książeczka dla pacjentów „Profilaktor Jewminowa. Ćwiczenia, profilaktyka i rehabilitacja kręgosłupa”. Jest to kolejne, drugie wydanie po publikacji z 2008 roku: „Profilaktor Jewminowa. Ćwiczenia siłowe”.

Kolejna publikacja materiałów W.W. Jewminowa w języku polskim uzupełniona została o nowe ćwiczenia.

Publikację można nabyć osobiście w siedzibie CLIRK w Krakowie, zamówić telefonicznie lub przez e-mail: biuro@clirk.pl

 

Rok 2008

W dniu 10.01.2008 ukazała się drukiem książeczka dla pacjentów
„Profilaktor Jewminowa. Ćwiczenia siłowe”.

Jest to pierwsza publikacja materiałów W.W. Jewminowa w języku polskim.

Zawiera krótki opis podstaw Metodyki, funkcji Profilaktora Jewminowa oraz zestaw 32 ćwiczeń stworzonych specjalnie z myślą o pacjentach, cierpiących z powodu bólu w kręgosłupie.

W kwietniu 2008 przy współpracy z Centrum Zdrowego Kręgosłupa W.W.Jewminowa ukazały się plakaty „Wady postawy deformacje kręgosłupa” (wymiar A0), które mogą być wykorzystane przez centra i gabinety rehabilitacji.

Publikacje można nabyć osobiście w siedzibie Centrum w Krakowie, zamówić telefonicznie lub poprzez  e-mail.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą oraz do zakupu plakatów.

Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące dokumentacji medycznej oraz publikacje na temat Metody oraz Profilaktora Jewminowa znajdują się (w wersji rosyjskojęzycznej oraz angojęzycznej) w serwisie W. W. Jewminowa pod następującymi adresami internetowymi:
www.evminov.com/o_nas/licenzii_i_patenty
www.evminov.com/metodika

W przypadku chęci zapoznania się z w/w materiałami w innym języku należy skontaktować się bezpośrednio z W. W. Jewminowem:  www.evminov.com/kontakty


Nota prawna

Przedstawione w naszym serwisie materiały mają charakter informacyjny i nie mogą służyć do rozpoznawania chorób, stawiania diagnozy, samoleczenia bez zastosowania Metody oraz Profilaktora Jewminowa, czy sugerowania sposobów leczenia.

W przypadku problemów ze zdrowiem należy w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem oraz wykonać zdjęcia RTG. Naszym celem jest przekazanie wiedzy o możliwościach stosowania nowego, konkurencyjnego sposobu rehabilitacji.

Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym  zostały zebrane lub opracowane przez nas w dobrej wierze i na podstawie materiałów W.W. Jewminowa, za jego zgodą i tylko do celów informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację tych informacji.

Nadmieniamy, że celem Centrum jest pomoc wszystkim ludziom w poprawie jakości życia przy wykorzystaniu najnowszej  metodyki i doświadczenia zespołu Centrum Zdrowego Kręgosłupa W.W. Jewminowa.

Pragniemy dodać, że stan zdrowia należy konsultować z lekarzem, ale o tym jak pomóc własnemu organizmowi w zachowaniu zdrowia dzięki wykorzystaniu Metody Jewminowa i Profilaktora Jeminowa decydują Państwo sami.
My możemy tylko rzetelnie przekazać informację, wiedzę i podzielić się doświadczeniem w zakresie stosowania metodyki oraz Profilaktora.

Informujemy, że wykorzystywanie Profilaktora Jewminowa bez instrukcji i konsultacji metodycznej jest zabronione. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, nieprawidłowym użytkowaniem i dalszą eksploatacją Profilaktora Jewminowa niezgodną z instrukcją obsługi.

Uwaga! Do leczenia wg Metody Jewminowa nie przydają się zwykłe deski, wyprodukowane samodzielnie. Tylko oryginalny, certyfikowany sprzęt gwarantuje wysoką jakość i efekt.

Treść strony internetowej chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo serwis internetowy www.clirk.pl i drukowali fragmenty tego serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty na stronie internetowej mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostępu Państwa do serwisu internetowego nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku firmowego lub towarowego.
Modyfikacja treści noty: 06.09.2017 r.