Kręgosłup składa się z 33-34 segmentów ruchowych, co odpowiada ilości kręgów.
Każdy człowiek posiada:
7 kręgów szyjnych
12 kręgów piersiowych
5 kręgów lędźwiowych
5 kręgów krzyżowych
4-5 kręgów ogonowych zrośniętych w kość ogonową (guziczną)

Segment ruchowy kręgosłupa jest najmniejszą jednostką funkcjonalną w jego obrębie. Składa się on z dwóch sąsiadujących kręgów, dwóch stawów międzykręgowych, krążka międzykręgowego oraz pozostałych struktur łączących powyżej wymienione elementy.

Segmenty ruchowe są ze sobą połączone, jednakże w pewnym zakresie mogą się względem siebie przesuwać. Między sąsiadującymi kręgami znajdują się 23 włóknistochrzęstne tarczki – krążki międzykręgowe, popularnie określane mianem dysków. Nie występują one między pierwszym a drugim kręgiem szyjnym, jak również w kości krzyżowej. Kręgi krzyżowe i ogonowe są ze sobą zrośnięte i nie mogą się względem siebie przemieszczać. Połączenie to znane jest pod pojęciem kościozrostu. Dysk znajduje się między trzonami dwóch sąsiadujących ze sobą kręgów. Jego budowa jest bardzo skomplikowana – wielowarstwowa konstrukcja ma przeciętnie 7-12 mm grubości, powierzchnia górna i dolna pokryta jest warstwą chrząstki. Wewnątrz dysku znajduje się tzw. jądro miażdżyste – miękkie, galaretowate jądro, powstałe z chrząstki włóknistej oraz resztek struny grzbietowej. Zabezpieczeniem jądra jest pierścień włóknisty, składający się z włókien kolagenowych.
Kręgi wraz z krążkami międzykręgowymi i więzadłami tworzą kręgosłup. Jego wygląd z boku przypomina lekko spłaszczoną literę S. Stawy międzykręgowe skutecznie amortyzują uderzenia i nadają kręgosłupowi elastyczności.